Skalor


Skala G# blues transponerad till skala G blues:
G - A# - C - C# - D - F - G -

Visa ackord som passar till G Blues skala <- Klicka!

Visa skala G Blues på en gitarr   Visa skala G Blues på ett piano

Transponera skala G blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Blues)