Skalor


Skala G# blues transponerad till skala C blues:
C - D# - F - F# - G - A# - C -

Visa ackord som passar till C Blues skala <- Klicka!

Visa skala C Blues på en gitarr   Visa skala C Blues på ett piano

Transponera skala C blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Blues)