Skalor


Skala G# blues transponerad till skala F blues:
F - G# - A# - B - C - D# - F -

Visa ackord som passar till F Blues skala <- Klicka!

Visa skala F Blues på en gitarr   Visa skala F Blues på ett piano

Transponera skala F blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Blues)