Skalor


Skala G# blues transponerad till skala C# blues:
C# - E - F# - G - G# - B - C# -

Visa ackord som passar till C# Blues skala <- Klicka!

Visa skala C# Blues på en gitarr   Visa skala C# Blues på ett piano

Transponera skala C# blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Blues)