Skalor


Skala G# blues transponerad till skala A blues:
A - C - D - D# - E - G - A -

Visa ackord som passar till A Blues skala <- Klicka!

Visa skala A Blues på en gitarr   Visa skala A Blues på ett piano

Transponera skala A blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Blues)