Skalor


Skala G# blues transponerad till skala E blues:
E - G - A - A# - B - D - E -

Visa ackord som passar till E Blues skala <- Klicka!

Visa skala E Blues på en gitarr   Visa skala E Blues på ett piano

Transponera skala E blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Blues)