Skalor


Skala G# blues transponerad till skala A# blues:
A# - C# - D# - E - F - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Blues skala <- Klicka!

Visa skala A# Blues på en gitarr   Visa skala A# Blues på ett piano

Transponera skala A# blues
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Blues)