Svensk tobaks odling under 1940-talet fram tills dess att den försvann..