Tobakens Vanligaste Alkaloider:

Själv har jag inte brytt mig märk värt mycket om Nikotin halten i den tobak jag odlar. Däremot vill jag ha så lite Alkaloider som möjligt i min tobak. Därför har jag även nikotinsnåla sorter och undviker Nicotiana Rustica varianter (OBS undviker inte avstår). Men efter som att det är en av de första frågor jag får har jag studerat Lite om och kring de Alkaloider som finns eller bildas i tobak. Ni får ursäkta men detta är snudd på överkurs för mig, men med hjälp av: P.N.A.S Studier om och kring Tobaks Alkaloider har jag lyckats ta fram uppgifter som gör detta avsnitt möjligt.

För övrigt så är P.N.A.S (Proceedings of the National Academy of Scinces of the Unated States of America) Ett av dom få ställena man kan finna information som inte är styrd/Bekostad direkt av tobaksbolagen; utan dom köper sina studier av forskare. Detta leder till att jag får och kan relatera till deras studier men inte använda studierna (kostnadsfritt).
Är du själv intresserad av att hitta info så kan ni gå in på denna länk:
http://www.pnas.org/search

Nikotin (C9 H14 N2):

Snabbfakta:


Kokpunkt: 247grader
Smältpunkt: -79grader
Lösbarhet: Lösligt i vatten 

Övrigt:
Nikotin är i  Nicotiana Tabacum den vanligaste och mest förekommande Alkaloiden. Man kan generellt säga att 80-95% av plantans Alkaloid mängd består av just Nikotin. Nikotin bildas i plantans rötter men stiger sedan upp i stammen för att sedan gå ut i löven strax innan bladen "mognar". När bladen mognat innehåller stammen/Stjälken bara spår ämnen av Nikotin.
När man tillsätter Natriumvätekarbonat så kan så mycket som 95% av den totala Nikotin mängden omvandlas till Nornicotine (Något som tobaksindustrin ofta "glömmer att berätta" när dom stolt berättar att dom undviker att använda tobak med höga nivåer av Nornikotin.).
Flera studier visar på att Nikotin höjer hjärtfrekvensen och blodtrycket,
 
-Det kommer förhoppningsvis lägga ut mer information om denna alkaloid senare!!

Nornikotin (C9 H12 N2):

snabbfakta:


Övrigt:
Forskningen är långt ifrån klart med denna alkaloid. Men faktum är att denna Nikotin variant dröjer sig kvar i kroppen längre än tex Nikotin och därför tror forskarna att den här Alkaloiden även bär stor skuld till att föredetta Tobaksbrukare  efter 1-2veckor (då Nikotinet redan lämnat kroppen) ibland åter går till att nyttja tobak.
Den hittas ofta i blodet hos Cancer sjuka och tros även kunna bildas i människokroppen.
-Denna Alkaloid finns inte i alla tobaks sorter/Varianter innan den torkats och beretts till önskad tobaksprodukt(Men många och i princip all röktorkad tobak). Utan denna Alkaloid bildas ofta från det att plantan/bladen skördats.

-Mer information om denna Alkaloid kommer förhoppningsvis senare!!

Anabasin (C10 H14 N2):

Snabbfakta:

kokpunkt: 270grader
Smältpunkt: 9grader
Lösbarhet: Löser bra i vatten och organiska lösningsmedel.

Övrigt:
Anabasin finns inte i jättestora volymer i Nicotiana Tabacum utan mer i "Tree Tobacco"(Nicotiana glauca), som för övrigt är en flerårig tobak (som namnet säger blir det ett träd) som har små blad med ytterst lite Nikotin (om ens något). Denna tobaks sort kallas förövrigt även "Blåtobak" trotts sina gula blommor. Man kan i princip säga att Anabasin i "Blåtobak" släktet byter plats mängdmässigt med Nikotin (Om ni förstår). Denna Alkaloid har i större utsträckning än Nikotin använts i biologiska insektsgifter.

-Kommer förhoppningsvis kunna berätta mer om denna Alkaloid senare!!

Anatabine (C10 H12 N2): 

Snabbfakta:

Övrigt:
Anatabine är en liten Alkaloid som finns i tobaks släktet (SOLANACEA). Den är extremt lik Nikotin men trotts att flera studier gjorts för att fastställa att även denna Alkaloid höjer hjärtfrekvensen och blodtrycket (många forskare tycker att den rent logiskt borde detta) så har ingen studie jag tittat på kunnat påvisa någon högre puls eller någon förhöjning av blodtrycket.
Men att Anatabine Påverkar "monoaminoxidas" (M.A.O.) är definitivt fastställt, Anatabine finns i Cigarettobak och i rök och denna Alkaloid absorberas i kroppen efter ett tobaksbruk. Forskare tror även att denna Alkaloid kan minska Nikotinets förmåga att avta (eller byta skepnad) med tiden.

Myosmine (C9 H10 N2 ):

Snabbfakta:

Övrigt:
Myosmine är en av dom tobaks Alkaloiderna som innehåller mest Pyredin.
Myosmine är starkt Cancer framkallande (främst i matstrupen och övre tarmkanalen).
"Metabolisk aktivering" av bla denna Alkaloid leder till bildandet av både DNA och Proteiner, Denna alkaloid finns inte bara i Tobak utan främst i nötter som Tex Jordnötter och Hasselnötter. Denna Alkaloid anses av många forskare vara en av de större bovarna till den tidiga bortgång hos Alkoholister, Narkomaner och tobaksmissbrukare.