Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: A

C dim7
C 6
C 6add9
C moll6
C moll6add9
C 6sus4
C 7add13
C maj7add13
C moll7add13
C mollmaj7add13
C 13
C maj13
C moll13
C mollmaj13
C# aug
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7-9-13
C# 7-10-13
C# 7aug
C# 7aug-9
C# 7maj5
C# moll7aug5
C# 9-13
D dur
D moll
D sus2
D sus4
D 5
D 6
D 6add9
D moll6
D moll6add9
D 6sus4
D 7
D 7-9
D 7-9-13
D 7-10
D 7-10-13
D 7add11
D 7add13
D 7aug9
D 7aug11
D maj7
D maj7add11
D maj7add13
D maj7sus4
D moll7
D moll7add11
D moll7add13
D moll7-9
D mollmaj7
D mollmaj7add11
D mollmaj7add13
D 7sus4
D 9
D 9-13
D 9aug11
D 9sus4
D add9
D maj9
D moll9
D molladd9
D maj9sus4
D mollmaj9
D 11
D maj11
D moll11
D mollmaj11
D 13
D maj13
D moll13
D mollmaj13
D# dim
D# dim7
D# -5
D# 7-5
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7aug11
D# moll7-5
D# 9aug11
D# ø7
E sus4
E 6sus4
E 7add11
E maj7add11
E maj7sus4
E moll7add11
E mollmaj7add11
E 7sus4
E 9sus4
E maj9sus4
E 11
E maj11
E moll11
E mollmaj11
E 13
F dur
F aug
F -5
F 6
F 6add9
F 7
F 7-5
F 7-5aug5-9aug9
F 7-9
F 7-9-13
F 7-10
F 7-10-13
F 7add11
F 7add13
F 7aug
F 7aug9
F 7aug-9
F 7aug11
F 7maj5
F maj7
F maj7add11
F maj7add13
F 9
F 9-13
F 9aug11
F add9
F maj9
F 11
F maj11
F 13
F maj13
F# moll
F# dim
F# dim7
F# moll6
F# moll6add9
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7-10
F# 7-10-13
F# 7aug9
F# moll7
F# moll7add11
F# moll7add13
F# moll7-5
F# moll7-9
F# moll7aug5
F# mollmaj7
F# mollmaj7add11
F# mollmaj7add13
F# moll9
F# molladd9
F# mollmaj9
F# moll11
F# mollmaj11
F# moll13
F# mollmaj13
F# ø7
G sus2
G 6add9
G moll6add9
G 9
G 9-13
G 9aug11
G 9sus4
G add9
G maj9
G moll9
G molladd9
G maj9sus4
G mollmaj9
G 11
G maj11
G moll11
G mollmaj11
G 13
G maj13
G moll13
G mollmaj13
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7-9
G# 7-9-13
G# 7aug-9
G# moll7-9
A dur
A moll
A aug
A dim
A dim7
A sus2
A sus4
A 5
A -5
A 6
A 6add9
A moll6
A moll6add9
A 6sus4
A 7
A 7-5
A 7-5aug5-9aug9
A 7-9
A 7-9-13
A 7-10
A 7-10-13
A 7add11
A 7add13
A 7aug
A 7aug9
A 7aug-9
A 7aug11
A 7maj5
A maj7
A maj7add11
A maj7add13
A maj7sus4
A moll7
A moll7add11
A moll7add13
A moll7-5
A moll7-9
A moll7aug5
A mollmaj7
A mollmaj7add11
A mollmaj7add13
A 7sus4
A 9
A 9-13
A 9aug11
A 9sus4
A add9
A maj9
A moll9
A molladd9
A maj9sus4
A mollmaj9
A 11
A maj11
A moll11
A mollmaj11
A 13
A maj13
A moll13
A mollmaj13
A ø7
A# maj7
A# maj7add11
A# maj7add13
A# maj7sus4
A# mollmaj7
A# mollmaj7add11
A# mollmaj7add13
A# maj9
A# maj9sus4
A# mollmaj9
A# maj11
A# mollmaj11
A# maj13
A# mollmaj13
B 7
B 7-5
B 7-5aug5-9aug9
B 7-9
B 7-9-13
B 7-10
B 7-10-13
B 7add11
B 7add13
B 7aug
B 7aug9
B 7aug-9
B 7aug11
B 7maj5
B moll7
B moll7add11
B moll7add13
B moll7-5
B moll7-9
B moll7aug5
B 7sus4
B 9
B 9-13
B 9aug11
B 9sus4
B moll9
B 11
B moll11
B 13
B moll13
B ø7
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->