Skalor


Ackord Asus2 innehåller följande toner:
A B EVisa ackordet Asus2 för gitarr   Visa ackordet Asus2 för piano

Tillbaks

 
Läs och skriv noveller och andra texter   ->