Skalor


Ackord Asus2 innehåller följande toner:
A B EVisa ackordet Asus2 för gitarr   Visa ackordet Asus2 för piano

Tillbaks

 
Springare Schack, schackspel med bara en pjäs, en springare eller även kallad häst.   ->