Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala A mixolydisk:
A - B - C# - D - E - F# - G - A -

Visa ackord som passar till A Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala A Mixolydisk på en gitarr   Visa skala A Mixolydisk på ett piano

Transponera skala A mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Mixolydisk)