Skalor


Skala Ab mixolydisk: Ab - Bb - C - Db - Eb - F - Gb - Ab -

Visa ackord som passar till Ab Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala Ab Mixolydisk på en gitarr   Visa skala Ab Mixolydisk på ett piano

Transponera skala Ab mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ISS toner (G# Mixolydisk)