Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala F# mixolydisk:
F# - G# - A# - B - C# - D# - E - F# -

Visa ackord som passar till F# Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala F# Mixolydisk på en gitarr   Visa skala F# Mixolydisk på ett piano

Transponera skala F# mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Gb Mixolydisk)