Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala C mixolydisk:
C - D - E - F - G - A - A# - C -

Visa ackord som passar till C Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala C Mixolydisk på en gitarr   Visa skala C Mixolydisk på ett piano

Transponera skala C mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (C Mixolydisk)