Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala A# mixolydisk:
A# - C - D - D# - F - G - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala A# Mixolydisk på en gitarr   Visa skala A# Mixolydisk på ett piano

Transponera skala A# mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Mixolydisk)