Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala D# mixolydisk:
D# - F - G - G# - A# - C - C# - D# -

Visa ackord som passar till D# Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala D# Mixolydisk på en gitarr   Visa skala D# Mixolydisk på ett piano

Transponera skala D# mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Eb Mixolydisk)