Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala F mixolydisk:
F - G - A - A# - C - D - D# - F -

Visa ackord som passar till F Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala F Mixolydisk på en gitarr   Visa skala F Mixolydisk på ett piano

Transponera skala F mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Mixolydisk)