Skalor


Skala G# mixolydisk transponerad till skala E mixolydisk:
E - F# - G# - A - B - C# - D - E -

Visa ackord som passar till E Mixolydisk skala <- Klicka!

Visa skala E Mixolydisk på en gitarr   Visa skala E Mixolydisk på ett piano

Transponera skala E mixolydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Mixolydisk)