Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala A# dorisk:
A# - C - C# - D# - F - G - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala A# Dorisk på en gitarr   Visa skala A# Dorisk på ett piano

Transponera skala A# dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Dorisk)