Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala F dorisk:
F - G - G# - A# - C - D - D# - F -

Visa ackord som passar till F Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala F Dorisk på en gitarr   Visa skala F Dorisk på ett piano

Transponera skala F dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Dorisk)