Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala F# dorisk:
F# - G# - A - B - C# - D# - E - F# -

Visa ackord som passar till F# Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala F# Dorisk på en gitarr   Visa skala F# Dorisk på ett piano

Transponera skala F# dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Gb Dorisk)