Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala A dorisk:
A - B - C - D - E - F# - G - A -

Visa ackord som passar till A Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala A Dorisk på en gitarr   Visa skala A Dorisk på ett piano

Transponera skala A dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Dorisk)