Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala C# dorisk:
C# - D# - E - F# - G# - A# - B - C# -

Visa ackord som passar till C# Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala C# Dorisk på en gitarr   Visa skala C# Dorisk på ett piano

Transponera skala C# dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Db Dorisk)