Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala B dorisk:
B - C# - D - E - F# - G# - A - B -

Visa ackord som passar till B Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala B Dorisk på en gitarr   Visa skala B Dorisk på ett piano

Transponera skala B dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Dorisk)