Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala G dorisk:
G - A - A# - C - D - E - F - G -

Visa ackord som passar till G Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala G Dorisk på en gitarr   Visa skala G Dorisk på ett piano

Transponera skala G dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Dorisk)