Skalor


Skala E dorisk transponerad till skala D dorisk:
D - E - F - G - A - B - C - D -

Visa ackord som passar till D Dorisk skala <- Klicka!

Visa skala D Dorisk på en gitarr   Visa skala D Dorisk på ett piano

Transponera skala D dorisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Dorisk)