Skalor


Skala G# eolisk transponerad till skala B eolisk:
B - C# - D - E - F# - G - A - B -

Visa ackord som passar till B Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala B Eolisk på en gitarr   Visa skala B Eolisk på ett piano

Transponera skala B eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Eolisk)