Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala A# eolisk:
A# - C - C# - D# - F - F# - G# - A# -

Visa ackord som passar till A# Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala A# Eolisk på en gitarr   Visa skala A# Eolisk på ett piano

Transponera skala A# eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Eolisk)