Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala G eolisk:
G - A - A# - C - D - D# - F - G -

Visa ackord som passar till G Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala G Eolisk på en gitarr   Visa skala G Eolisk på ett piano

Transponera skala G eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Eolisk)