Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala F# eolisk:
F# - G# - A - B - C# - D - E - F# -

Visa ackord som passar till F# Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala F# Eolisk på en gitarr   Visa skala F# Eolisk på ett piano

Transponera skala F# eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Gb Eolisk)