Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala A eolisk:
A - B - C - D - E - F - G - A -

Visa ackord som passar till A Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala A Eolisk på en gitarr   Visa skala A Eolisk på ett piano

Transponera skala A eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Eolisk)