Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala F eolisk:
F - G - G# - A# - C - C# - D# - F -

Visa ackord som passar till F Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala F Eolisk på en gitarr   Visa skala F Eolisk på ett piano

Transponera skala F eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Eolisk)