Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala D eolisk:
D - E - F - G - A - A# - C - D -

Visa ackord som passar till D Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala D Eolisk på en gitarr   Visa skala D Eolisk på ett piano

Transponera skala D eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Eolisk)