Skalor


Skala B eolisk transponerad till skala E eolisk:
E - F# - G - A - B - C - D - E -

Visa ackord som passar till E Eolisk skala <- Klicka!

Visa skala E Eolisk på en gitarr   Visa skala E Eolisk på ett piano

Transponera skala E eolisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Eolisk)