Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala A lydisk:
A - B - C# - D# - E - F# - G# - A -

Visa ackord som passar till A Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala A Lydisk på en gitarr   Visa skala A Lydisk på ett piano

Transponera skala A lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (A Lydisk)