Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala D lydisk:
D - E - F# - G# - A - B - C# - D -

Visa ackord som passar till D Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala D Lydisk på en gitarr   Visa skala D Lydisk på ett piano

Transponera skala D lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (D Lydisk)