Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala B lydisk:
B - C# - D# - F - F# - G# - A# - B -

Visa ackord som passar till B Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala B Lydisk på en gitarr   Visa skala B Lydisk på ett piano

Transponera skala B lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (B Lydisk)