Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala A# lydisk:
A# - C - D - E - F - G - A - A# -

Visa ackord som passar till A# Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala A# Lydisk på en gitarr   Visa skala A# Lydisk på ett piano

Transponera skala A# lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (Bb Lydisk)