Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala F lydisk:
F - G - A - B - C - D - E - F -

Visa ackord som passar till F Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala F Lydisk på en gitarr   Visa skala F Lydisk på ett piano

Transponera skala F lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (F Lydisk)