Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala E lydisk:
E - F# - G# - A# - B - C# - D# - E -

Visa ackord som passar till E Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala E Lydisk på en gitarr   Visa skala E Lydisk på ett piano

Transponera skala E lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (E Lydisk)