Skalor


Skala D# lydisk transponerad till skala G lydisk:
G - A - B - C# - D - E - F# - G -

Visa ackord som passar till G Lydisk skala <- Klicka!

Visa skala G Lydisk på en gitarr   Visa skala G Lydisk på ett piano

Transponera skala G lydisk
+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg upp
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Halva tonsteg ner

Tillbaks


Visa den här skalan med ESS toner (G Lydisk)