Sajt med massvis med snapsvisor   -> 
Personlig utveckling


Personlig utveckling  -  K I T A - a kick in the ass

 

Efter lång tid i samma arbete, på samma arbetsplats, med samma utbildning eller efter en tid av friställdhet behöver de allra flesta en extra kick för att komma igång. Man kan behöva att börja se saker på ett nytt sätt och inte minst ifrågasätta sina attityder, inställningar och metoder i arbetet. I detta avsnitt visar vi hur man med enkla medel ställer upp mål och arbetar mot dessa på ett positivt och konstruktivt sätt.

 

Syfte
Att ge ökad självinsikt om vad du redan vet samt om sådant du behöver förbättra för att kunna växa som människa samt agera professionellt

 

 

Innehåll
Hjärnans resurser.  Lust, Värdegrund, Program. Förändringar, Minnet, Informationsmodaliteter, Hjärnan, ett redskap eller en begränsning? Hjärnans resurser. Vilken hjärnhalva dominerar dig? Lust. Positiv eller negativ grundsyn. Framgångsprocessen. Förändringar. Brainstorming. Kreativitet.