Quiz där du svarar på korsordsfrågor   -> 
Presentationer


 

 
Effektiva presentationer

Syfte
Att öka både den kommunikativa förmågan och den inre tryggheten hos presentatören.
Att skapa en plattform byggd på självförtroende, god framställningsförmåga, pedagogik och metodik. Att det levererade budskapet dessutom skall leva kvar i åhörarnas minne och lämna ett bestående intryck.
I den här utbildningen går vi igenom hur, och varför konflikter uppstår och hur man på bästa sätt hanterar dem.
Mål
Effektivare presentationer, mindre oro och novalucolmage, Deltagarna kommer att agera säkrare och mera engagerat samt leverera sitt budskap med både allvar och humor.
 
Innehåll
  • Förberedelser – praktiska och mentala
  • Hur man skriver och hanterar manuskript.
  • Retorik.
  • Vad skall man tänka på när det gäller språket, kroppsspråket, lokaler, hjälpmedel och liknande?
  • Hur hanterar man nervositet och oro?
  • Du får modeller, checklistor mm.
  • Träning med video.