Sajt med massvis med snapsvisor   -> 
Inspirationsföreläsningar


Förändringens förväntan
Förändringens förväntan

KITA - A Kick In The Ass
KITA - A Kick In The Ass

Motivation och Arbetsglädje
Motivation och Arbetsglädje

Ledarskapets Lejd
Ledarskapets Lejd

1. Förändringens förväntan

Att förstå, hantera och driva förändringar tillhör en av våra viktiga uppgifter i arbetet. I denna kurs får du lära dig vilken betydelse dina egna referensramar har när det gäller förändring och hur olika människor reagerar på förändringar. Du får lära dig känna igen de olika faserna i förändringsprocessen och hur du kan/bör agera för att stödja dina kolleger/medarbetare m.fl. samt se till att organisationen når sitt förändringsmål med motivationen i behåll.2. KITA*
Syftet är att skapa förståelse för varför människor (man själv) agerar och reagerar på olika sätt i olika situationer eller vid olika tidpunkter.  Vad har påverkat mig till att utöva just det här beteendet? Kan jag ändra på mitt beteende?
Hur påverkar jag andra människor? Hur påverkas jag av andra människor. Strategi/taktik för att förbättra effektiviteten i mitt agerande.


3. Motivationsinsikt
 
Det är viktigt att du tydliggör för dig själv vad som
motiverar dig och ger dig arbetsglädje. Om du är ledare måste du också ha kunskap om vad som motiverar dina medarbetare och chefer. Vad kan du göra för att ge dig själv och dina medarbetare förutsättningar att bli motiverade och engagerade.4. Ledarskapets Lejd*
Kravet på förmågan att kunna kommunicera effektivt blir allt mera accentuerad i ledarskapsrollen. Det finns nästan hur många modeller, teorier och uppfattningar som helst om hur ett gott ledarskap skall bedrivas. Nöten vi har att knäcka är av försvarlig storlek: Vilka modeller passar oss bäst? Vilka är förenliga med vår ledarskapsfilosofi och vår medarbetarfilosofi?
Stämmer de med våra värden och visioner? Är de möjliga för oss att uppnå? Leder de till våra önskade mål? Har vi resurser, personella, ekonomiska, intellektuella för att genomföra dem?

Ja, listan kan göras hur lång som helst.


 

 KITA = -A kick in the ass, dvs. en återinsikt i det vi redan hört
men väljer att glömma när det blir jobbigt.
* Lejd = utlovad garanti för den som ger sig in på fientligt
eller främmande område att åter få sätta sig i säkerhet


"The greatest pleasure in life is doing what others say you cannot do"