Sajt med massvis med snapsvisor   -> 
Ledarskap


 

Ledarskap är en beteckning på

1.      Det inflytande som en ledare utövar på en grupp människor.

2.      Konsten att leda människor och studiet av denna konst. Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Synonymer är chefskap och administration.

Ledarskap är en mer informell beteckning medan chefskap är en formell. Detta innebär att vara chef är något man har som yrke eller befattning med ledarrollen kan vara en mer spontan uppgift.

 

Så definierar Wikipedia begreppet ledarskap.

 

Hur definierar du ledarskap? Hur definierar ditt företag ledarskap och ännu viktigare hur stämmer din uppfattning om ledarskap överens med företagets?

 

Det finns nästan hur många modeller, teorier och uppfattningar som helst om hur ett gott ledarskap skall bedrivas. Nöten vi har att knäcka är av försvarlig storlek: Vilka modeller passar oss bäst? Vilka är förenliga med vår ledarskapsfilosofi och vår medarbetarfilosofi? Stämmer de med våra värden och visioner? Är de möjliga för oss att uppnå? Leder de till våra önskade mål? Har vi resurser, personella, ekonomiska, intellektuella för att genomföra dem? ’

Ja, listan kan göras hur lång som helst.

 

Vi måste utifrån de behov som vår organisation har, försöka att välja ut de verktyg som gagnar vår organisation bäst, dvs. att de skall i slutänden ge resultat som tillfredsställer våra medarbetare, kunder och därmed våra ägare.

 

Ledarskapets grunder.

 

I många företag har man fattat beslut om att införa Värdebaserat Ledarskap, VBL. Detta är en lång process som bara kan lyckas om varje ledare (och medarbetare) i bolaget instämmer i de övergripande värdena samt har fullt stöd från sin chef. Det är först då som var och en kan utöva det värdebaserade ledarskapet fullt ut i vardagen. Detta gäller alla ledare i bolaget.

 

Hur kan man då definiera VBL?

Man skulle kunna säga att det handlar om att i högre grad leda verksamheten utifrån värderingar istället för regler och kontroll. När man väl bestämt verksamhetens värderingar och den kompetens och erfarenhet som medarbetaren har kan han eller hon själv avgöra vilken lösning som passar bäst i varje given situation.

Enkelt uttryckt kan man säga att kan man säga att skillnaden på värdebaserat ledarskap och traditionellt ledarskap med regler och kontroll, är att värdebaserat ledarskap utgår från att medarbetarna är kloka och förnuftiga människor som själva kan fatta beslut, medan traditionellt ledarskap försöker undvika att de anställda fattar beslut själva

 

Värdebaserat ledarskap handlar inte om att förändra människor eller att påverka deras beteenden.

 

Det handlar om att influera människors val av handlingar

 

Om du vill leda andra behöver du först lära dig att leda dig själv.

Efter det handlar ledarskap om att bygga relationer.