QR Kod Generator för alla sorters QR Koder   -> 
HomeFör att radera dessa bilder klickar du på ändra bild text! 
Enkel gratis hemsida

Människor – Mål – Mening

 

Människan är alltings mått
och livet är en process

Det goda ledarskapet tar ansats i det sant mänskliga – det vi alla är, tänker och känner.

Vi fyller det gärna med teorier och modeller för att förenkla vår vardag och vårt arbete. Men när allt kommer omkring, vad tjänar modeller och teorier till om de inte omsätts i handling.

Det är utgångspunkten för IRU och vår verksamhet som rådgivare, tränare och utvecklare i företag och organisationer.

Med utgångspunkt från människans fundamentala behov och egenskaper arbetar vi med förändringsprocesser och utbildning på individ-, grupp och organisationsnivå.

 

Människor som mår bra kan prestera bra!

Organisationer består av människor och vi tror att människor behöver ha mål, mening och fungerande relationer för att kunna fungera bra.

Under de senaste 20 åren har vi tillsammans hjälpt hundratals företag och organisationer att skapa tydliga mål och utveckla både personal och verksamhet.

Vårt arbete med Värdebaserat Ledarskap har förändrat och utvecklat företagskulturen och umgängesklimatet i många av de företag vi samarbetat med.

Vi är både glada och stolta över att så många företag valt att samarbeta med oss och över att vi kunna förbättra deras resultat på ett eller flera sätt.