Sajt med massvis med snapsvisor   -> 
Nätverket

 Per Henningsohn har lång erfarenhet av försäljning. Per har varit ekonomichef, säljchef, KAM, säljledare och säljare inom framförallt media, kommunikation och distribution. Per har stor internationell erfarenhet och av arbete från både den privata och offentliga sektorn. Per har utvecklat flera större utbildningsprogram inom telekom, informationstjänster och fastighetsrådgivning.

Pers styrka när det gäller utbildningsprogram är att hitta optimala och anpassade lösningar. Idag arbetar Per med bl.a klienter som efterfrågar Vinnande Offerter, Säljutveckling, Säljcoaching och Förhandling. Allt för att skapa bättre kundförståelse och ökat affärsmannaskap. Per är idag en av pionjärerna i Sverige när det gäller att utnyttja kundernas köpprocesser som säljfönster samt hur arbeta med konsultativ försäljning

 

 Frontwheel Education startades 1996 av Stellan Sundström. Stellan har under 30 år arbetat med försäljning, försäljnings- och företagsledning samt utbildning av säljare och annan personal som har kundkontakter. Företagets affärsidé är att skräddarsy branschanpassade utbildningar till företag som vill utbilda och utveckla sina säljare, och även all annan personal som har kundkontakter, till att fullt utnyttja sin potential till att skapa största möjliga upplevda värde hos sina kunder.

Frontwheel Eduction är inriktat på att hjälpa företag att höja kommunikationsförmågan och den sociala kompetensen hos medarbetarna, med andra ord "framhjulsutbildning".

Erfarenhet visar att träning i kombination med anpassade praktiska övningar ger bäst och mest varaktigt resultat. I mina utbildningar varvas därför teori med rollspel och övningar i form av kundmöten, intervjuer, presentationer och förhandlingar; allt med utgångspunkt i kursdeltagarnas egen situation. Deltagarna får ta del av rikligt med användbara exempel och formuleringar från sin egen verksamhet och målsättningen är att kursdeltagarna redan dagen efter avslutad kurs ska kunna använda sina nyvunna kunskaper i praktiken. 

 Simon Coleman arbetar som relations- och kommunikationskonsult med fokus på försäljning, service, bemötande och beteendeanpassning. Simon är också den som håller ihop Coleman Consultings nätverk.

 

Simon har gedigen erfarenhet av att utveckla människor i linje med organisationens mål och visioner. Han har arbetat internationellt och är van att hantera människor från olika kulturer.

 

Simons styrka ligger i en kombination av att vara en erkänt duktig kursledare/föreläsare och coach, vara en bra organisatör samt ha mycket goda yrkeskunskaper.