Gitarrackord


Ackord Dmmaj7 för vänsterhänta

Ackord Dmmaj7

Ackord Dmmaj7 För vänsterhänta!
( 1 2 2 0 x x )

Ackord Dmmaj7
Alternativ. 2
Ackord Dmmaj7 alternativ 2 För vänsterhänta!
( x 10 10 11 x 10 )

Ackord Dmmaj7
Alternativ. 3
Ackord Dmmaj7 alternativ 3 För vänsterhänta!
( 9 10 10 12 x x )

 


Visa ackordet Dmmaj7 för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta
Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   ->