Gitarrackord


Ackord C för vänsterhänta

Ackord C

Ackord C För vänsterhänta!
( 0 1 0 2 3 x )

Ackord C
Alternativ. 2
Ackord C alternativ 2 För vänsterhänta!
( 3 5 5 5 3 x )

Ackord C
Alternativ. 3
Ackord C alternativ 3 För vänsterhänta!
( 8 8 9 10 10 8 )

Ackord C
Alternativ. 4
Ackord C alternativ 4 För vänsterhänta!
( 3 1 0 2 3 x )

Ackord C
Alternativ. 5
Ackord C alternativ 5 För vänsterhänta!
( 12 13 12 14 15 x )

Ackord C
Alternativ. 6
Ackord C alternativ 6 För vänsterhänta!
( 12 13 12 10 x x )Visa ackordet C för piano      

Välj en ackordtyp för vänsterhänta: (Färgning)

Välj ett ackord för vänsterhänta: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för högerhänta


Omvandla gram till deciliter och vv   ->